vəfalı (dost)
Sifət
 Ümumi
vəfalı (dost) sözünə yeni məna əlavə et
vəfalı (dost) sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver