unity
İsim
 Ümumi
unity sözünə yeni məna əlavə et
unity sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver