təcili : tez
Zərf
 Ümumi
təcili : tez sözünə yeni məna əlavə et
təcili : tez sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver