sadiq
Sifət
sadiq sözü 1 sahədə 1 söz birləşməsi şəklində tapıldı
1
sadiq sözünə yeni məna əlavə et
sadiq sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver