reconciliation statement
Söz birləşməsi
 Maliyyə
reconciliation statement sözünə yeni məna əlavə et
reconciliation statement sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver