reconciliation act
Söz birləşməsi
 Maliyyə
reconciliation act sözünə yeni məna əlavə et
reconciliation act sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver