make
Fel
 Ümumi
make sözü 2 sahədə 3 söz birləşməsi şəklində tapıldı
make sözünə yeni məna əlavə et
make sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver