məhəbbət
İsim
 Ümumi
love;
məhəbbət sözünə yeni məna əlavə et
məhəbbət sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver