müqavilələr kitabı
Söz birləşməsi
 Maliyyə
müqavilələr kitabı sözünə yeni məna əlavə et
müqavilələr kitabı sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver