müqavilələr toplusu
Söz birləşməsi
 Maliyyə
müqavilələr toplusu sözünə yeni məna əlavə et
müqavilələr toplusu sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver