möhkəm
İsim
 Ümumi
möhkəm
Sifət
möhkəm
Zərf
 Ümumi
möhkəm sözü 1 sahədə 1 söz birləşməsi şəklində tapıldı
1
möhkəm sözünə yeni məna əlavə et
möhkəm sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver