hybrid seed
Söz birləşməsi
 Biologiya
hibrid cins (müxtəlif bitki və ya heyvan növlərinin cütləşməsindən əldə edilmiş cins) (mehdi);
hybrid seed sözünə yeni məna əlavə et
hybrid seed sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver