hibrid cins
Söz birləşməsi
 Biologiya
hybrid seed (müxtəlif bitki və ya heyvan növlərinin cütləşməsindən əldə edilmiş cins) (mehdi);
hibrid cins sözünə yeni məna əlavə et
hibrid cins sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver