fast
Sifət
fast
Zərf
fast sözü 1 sahədə 1 söz birləşməsi şəklində tapıldı
1
fast sözünə yeni məna əlavə et
fast sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver