davamlı olaraq
Zərf
 Ümumi
davamlı olaraq sözünə yeni məna əlavə et
davamlı olaraq sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver