consensus
İsim
consensus sözünə yeni məna əlavə et
consensus sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver