bright
Sifət
bright sözünə yeni məna əlavə et
bright sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver