bozarmayan (rəng)
Sifət
 Ümumi
bozarmayan (rəng) sözünə yeni məna əlavə et
bozarmayan (rəng) sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver