bərk
Sifət
 Geologiya
bərk sözü 2 sahədə 4 söz birləşməsi şəklində tapıldı
bərk sözünə yeni məna əlavə et
bərk sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver