arrangement
İsim
 Ümumi
arrangement sözü 1 sahədə 2 söz birləşməsi şəklində tapıldı
arrangement sözünə yeni məna əlavə et
arrangement sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver