alliance
İsim
alliance sözü 1 sahədə 1 söz birləşməsi şəklində tapıldı
1
alliance sözünə yeni məna əlavə et
alliance sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver