agreement
İsim
agreement sözü 3 sahədə 6 söz birləşməsi şəklində tapıldı
1
agreement sözünə yeni məna əlavə et
agreement sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver