üzləşmə aktı
Söz birləşməsi
üzləşmə aktı sözünə yeni məna əlavə et
üzləşmə aktı sözündə olan səhv məna baradə xəbər ver